Obowiązuje od 08 grudnia 2019 roku

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie  dodatkowe informacje wykorzystuje Sowinsky.pl?

Sowinsky.pl wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

SmileflowArtCompany wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Sowinsky.pl?

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Sowinsky.pl.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Sowinsky.pl, np. Google Analytics.

SmileflowArtCompany używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Sowinsky.pl wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Sowinsky.pl do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami.  Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Wykorzystujemy również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają nam na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Sowinsky.pl. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Sowinsky.pl na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Sowinsky.pl wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Sowinsky.pl sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisu Sowinsky.pl jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, które wprowadzają szereg zmian w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

W świetle nowych regulacji administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „SOWINSKY”, z siedzibą w Skierniewicach (kod pocztowy: 96-110) przy ul. Armii Krajowej 51/12, posiadającym NIP: 8361871683, REGON: 8361871683, KRS: 0000786293.

Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, a zarazem Strony, której jest Pani/Pan Użytkownikiem do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – www.sowinsky.pl/regulamin.

 

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii:

 • Dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis,
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • W celu realizacji swoich uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem na wskazane przez niego dane kontaktowe: e-mail: krzysztof@sowinsky.pl, tel. +48 731 247 948.

 

Informujemy Panią/Pana, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych podanych przy Rejestracji lub składaniu zamówienia.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Pani/Pana zamówień.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika jeżeli uważają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Z poważaniem,

Zespół Sowinsky.pl